Archívum

Archívum - 2021. október 22.


Valamennyi európai polgár közös jövője

Kövér László felszólalása az Európa Tanács Parlamenti Elnökeinek konferenciáján - Athén

 

 

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Főtitkár Asszony, tisztelt Házelnök Kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim!


Minket, európai polgárokat sokkal több közös érték köt össze, mint amennyi megoszt, vagy éppen elválaszt. Ezt soha nem szabad szem elől tévesztenünk, ha Európa jövőjéről beszélünk. 
Európai azonosságunk alapja saját nemzeti identitásunk és anyanyelvünk, szülőföldünkhöz való szoros kötődésünk. Európa erejét nemzeteink egymással szorosan összefonódó múltja és tradíciói mellett éppen nyelvi, kulturális és vallási sokszínűségünk adhatja. Meggyőződésem, hogy közös jövőnknek az erős demokráciákon, a parlamentarizmus kiteljesedésén, nemzeteink sikeres együttműködésén, a nemzeti kisebbségek iránti elkötelezett szolidaritáson és a fenntarthatóság elvein kell nyugodnia. 


Korunk világa nagyon gyorsan változik és sok európai polgár érezheti úgy, hogy véleménye már nem is számít. Homokba dugjuk a fejünket, ha nem vesszük észre, hogy különösen az európai uniós intézmények, de a nemzeti demokratikus intézmények iránt  is veszélyesen csökken az emberek bizalma. Az európai demokráciák akkor újulhatnak meg, ha a valódi kérdésekről szóló döntésekbe a polgárok is beleszólást kapnak. Ennek első lépcsője pedig a nemzeti szinten szervezett országos véleménynyilvánítás. Magyarországon voltunk elég bátrak megkérdezni az embereket a migráció kérdéseiről, a pandémia alatt pedig – noha személyes jelenléttel járó népszavazásra nem volt lehetőség – a járványkezelés legfontosabb kérdéseiről az állampolgárok a közvetlen demokrácia új formájának alkalmazásával online nemzeti konzultáció  révén véleményt nyilváníthattak. 2021 elején a járvány harmadik hullámának lezajlását követő újranyitás már e konzultáció eredményeinek ismeretében történt meg, így mind a Kormány, mind az Országgyűlés beépítette döntéseibe annak tapasztalatait. 


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!


Mi Magyarországon hiszünk abban, hogy nekünk, európai polgároknak nemcsak erős nemzeti demokráciákra és a demokrácia szabályait betartó, a nemzetek szuverenitását és egyenrangúságát tisztelő, átláthatóan működő európai intézményekre van szükségünk, hanem olyan regionális együttműködésekre, amelyek még szorosabban kötik össze az egyes nemzeteket, alapot teremtve egyúttal egy új értékalapú politikai párbeszédre. Erre jó példával szolgál a Visegrádi Országok, vagyis – Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország – regionális együttműködési formája, mely országokat nem csupán a szomszédság és a hasonló geopolitikai elhelyezkedés köt össze, de a közös történelem, a hagyományok, a kultúra és az ezeken nyugvó közös értékek is. Az együttműködés immár harminc éves múltra tekint vissza, és bízunk abban, hogy sok évtized közös munkája áll még előttünk.


Mi magyarok abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hazánkban számos nemzeti kisebbséggel élhetünk együtt, amelyeket az új Alaptörvényünk államalkotó tényezőként nevesít. Képviseletük önkormányzati és parlamenti szinten egyaránt biztosított. Hiszünk abban, hogy az egyenlő méltósággal élhető élet jogi biztosítékának megteremtését Európa minden őshonos nemzeti kisebbsége részére sikerül megvalósítani azáltal, hogy a szülőföldön való boldogulás és a nemzeti önazonosság megőrzésének és utódainknak való továbbhagyományozásának jogát a nemzetközi együttműködés révén az egyetemes emberi jogok közé emeljük.


Amikor a fiatalokról beszélünk, a demokrácia tanulásának jelentősége mellett nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a mai fiataloknak milyen környezetben kell majd élniük a jövőben. Magyarország elkötelezett a fenntartható fejlődési célok megvalósítása mellett, ennek megfelelően a magyar Országgyűlés – a világ parlamentjei között szinte egyedülálló módon – saját tanácsadó és egyeztető intézményt működtet: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot. A Tanács kétévente részletes elemzést készít az ország helyzetéről a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi fenntarthatósági szempontok alapján. A Tanács működésének és tevékenységének tapasztalatait a többi parlament figyelmébe ajánljuk és szívesen állunk rendelkezésükre ezek átadásában. Egyúttal mi is érdeklődéssel tekintünk azokra az új, innovatív kezdeményezésekre és gondolatokra, amelyekkel Európát és képviseleti intézményeinket közösen jobbá és hatékonyabbá tehetjük.
Végezetül hadd hívjam fel a figyelmüket arra a nyilatkozatra, amelyben a V4-ek és az európai uniós csatlakozásra váró délkelet-európai országok közösen sürgetik ez utóbbiak bevonását az Európa jövőjéről szóló uniós konferenciába.

 Azt hiszem — tisztelt kollégák —, hogy az Európa Tanács nemzeti parlamenti elnökeinek tanácskozásán különösen egyetérthetünk abban, hogy Európa tágabb fogalom, mint az Európai Unió, ezért az Unión kívüli minden európai országnak és nemzetnek lehetőséget kell adni, hogy hozzájáruljanak a közös európai jövő alakításához.
Köszönöm szíves figyelmüket!
 

2021. október 22.