Elnöki cikk listázó

Esemény - 2023. június 2.


A XXI. században sincs nagyobb megtartó erő, mint az Isten, haza és család

A szuperszonikus rakéták, a kvantumszámítógépek és a korlátlannak vélt emberi szabadság korában, a XXI. században sincs nagyobb megtartó erő, mint az Isten, haza és család - hangoztatta Kövér László a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium végzős diákjainak ballagásán.

Rámutatott arra: Isten nélkül lehet élni, "de az az élet iránytű nélküli, és a semmibe tart". Gyökértelenül bárhol lehet élni a nagyvilágban, de "otthonlétben" élni csak a szülőföldön lehet, ott a legbiztonságosabb. Család nélkül, hitestárs és a születendő gyermekek iránti felelősség- és áldozatvállalás nélkül is lehet élni, csak nem érdemes: csak a családi szeretetközösség ad értelmet és érzelmi biztonságot az életnek.

Az Országgyűlés elnöke szerint a szülők, tanárok és politikusok felelőssége megnyitni a fiatal nemzedék számára a lehető legnagyobb biztonsághoz vezető utat, miközben ismét fegyverkezés zajlik világszerte, és Európán kívüli érdekcsoportok "ki akarják forgatni az európai embereket otthonukból és önmagukból".

Ballagás a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban Szöveg:	Székelyudvarhely, 2023. június 2. Kövér László, az országgyűlés elnöke beszédet mond a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium végzős diákjainak ballagásán 2023. június 2-án. MTI/Kátai EditMegállapította, hogy a székelyudvarhelyi iskola névadója, az Amerikát is megjárt Tamási Áron által jövendölt idők - amikor az embereket nemcsak a pénzüktől, hanem a lelküktől is meg akarják fosztani - már megérkeztek Európába. A demokratikus felhatalmazás nélküli pénzügyi elit a keresztény értékeiktől és nemzeti kultúrájuktól megfosztva, az európai harangokat elnémítva akarja megfojtani az európai, benne a magyar, székely, román keresztény és nemzeti jövőt. A házelnök kifejezte meggyőződését, hogy a most ballagó fiatalok nemzedéke is - elődeikhez hasonlóan - ezt meg fogja akadályozni.

"Ez a sátáni terv nem fog sikerülni. Nem sikerülhet, mert a Jóisten segítségével a ti nemzedéketek, ti és az európai, kárpát-medencei, erdélyi és székelyföldi - székely, magyar, román, német, francia és megannyi más nemzetbéli - kortársatok és sorstársatok fogja végleg megakadályozni, hogy ellopják az európai emberek szívéből az Isten, a haza és a család szeretetét" - mondta székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium ballagó diákjainak Kövér László.

Úgy értékelte: ballagó diáknak lenni Székelyföldön különös kegyelme a Gondviselésnek, a kisebbségi lét nem gyengébbé, hanem erősebbé teszi azt, aki tudatosan éli meg ezt a sorsot.

"Ahogy elődeitek évszázadok alatt megóvták az iskolátokat, ahogy közös erőfeszítésünk eredményeként a többszáz esztendős iskolátok épülete az elmúlt esztendőkben kívül-belül újjászületett, úgy kell Nektek is tehetségetekkel, akaratotokkal és munkátokkal megújítanotok és megerősítenetek Székelyudvarhelyt, Székelyföldet és Erdélyt - mindezt egy demokratikus Románia, egy demokratikus Magyarország és egy demokráciát éltető Európa hasznára és javára is" - bíztatta a 430 éve alapított iskolában idén ballagó fiatalokat az Országgyűlés elnöke.

Pénteken a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium öt végzős osztályának, 150 diákjának szólt a kicsengetés.

A jezsuiták által több mint négy évszázada alapított iskola fenntartója 1773-tól az 1948-as államosításig a Római Katolikus Státus volt, amely 1909-1910 között építette fel a ma is használatban lévő háromemeletes, impozáns iskolaépületet, amely 1990-ben vette fel egykori diákja, Tamási Áron nevét.

Kövér László teljes beszédét itt olvashatják!

MTI

2023. június 2.