Ami a szívemen

„A nyugat-európai konzervatív politika csak akkor állhat ismét talpra, a közép-európai konzervatív politika csak akkor maradhat tartósan talpon, ha a valódi, a XXI. század kihívásaira válaszolni tudó konzervatív politika ismét győz az Egyesült Államokban! Talán az sem túlzás, ha azt mondom, hogy az Amerikán kívüli konzervatív politikai erők nélkül pedig az amerikai konzervativizmus sem tud globális erővé válni a világpolitikában. Egymásra vagyunk utalva, kedves amerikai sorstársaink, egy csónakban evezünk, együtt sírunk vagy együtt nevetünk! Ne hagyjuk, hogy gyerekeink és unokáink számára siralmassá váljon a világ! (...) Az előttünk álló évtizedekben ez a tétje a nyugati konzervatív politika sikerének vagy sikertelenségének! Ezért most a legfontosabb, hogy Önök 2022 novemberében és 2024-ben nyerjék vissza a konzervatív politika cselekvőképességét! " (CPAC Hungary konferencia, 2022. május 20.)”
„Vigyázzunk Barátaim, Kelet és Nyugat urai már megint a mi közép-európai bőrünkre folytatják piszkos játszmájukat, amiben nekünk megint – az egyenlőre csak virtuális – ágyútöltelék szerepét szánják. S ha nem tudjuk Közép-Európát növekvő gazdasági erejének és lélekszámának megfelelő politikai tényezővé szerveznünk, akkor meg is érdemeljük, hogy a történelem megismétlődjön velünk. (2021. november 14., a Fidesz 29., tisztújító kongresszusa)”
„Fehér, keresztyén, heteroszexuális férfi vagyok - ráadásul magyar! Mindezt a Teremtőtől kaptam, nem az én érdemem, de büszkén vállalom. A niedermüllerek meg válasszák ki a színt és a megfelelő geometriai formát, és szívesen felvarrom a kabátomra. Csak azért, hogy tudják: melyik sereghez tartozom.”
„Magyarország, amelynek érdekeit és önrendelkezését száz esztendővel ezelőtt a legsúlyosabban csorbították Európában, ma az egyik legelszántabb védelmezője Európa önrendelkezési joga érvényesítésének.”
„Ezt a korszakot a tervezői – ma már egyre nyíltabban, ugyanakkor megtévesztő módon – az Európai Egyesült Államok korának nevezik, de a valóságban ez a korszak az Európai Felszámolt Államok korát fogja eredményezni.”
„Mi magyarok, akik történelmi értelemben elvesztettük a huszadik századot, meg akarjuk nyerni a huszonegyediket.”
„Ma sem gondolom természetesen, hogy Soros György maga a patás ördög. Nem, ő csak az egyik küldötte a sok közül.”
„Nekünk van Istenünk, van hazánk, van családunk.... Minden más ebből következik.””
„A totalitárius liberalizmus szisztémáját több mint hatvan éve építgetők nem is nagyon értik, hogy miért olyan ütésállóak a közép-európai nemzeti politikusok. Azért, mert itt még erősebb a társadalmak immunrendszere a kollektív agysorvadást okozó és naponta szándékosan terjesztett vírussal szemben. Persze okunk azért nincs, hogy nyugodtan hátradőljünk.”
„De, hogy aztán eljussunk oda – a rendszerváltásunk után negyed évszázaddal –, hogy már nemcsak, hogy kételkednünk kell abban, hogy a Nyugat hozzánk képest bármilyen morális fölénnyel bír, hanem éppen fordítva, azt kell gondolnunk teljes meggyőződéssel, hogy a relatív elmaradottságunkból – illetve, ami annak látszott –, amit az ötven év kommunizmus okozott, abból tulajdonképpen jobb állapotban kerültünk ki mentálisan, mint a szabadságba belehülyült nyugat-európai társadalmak, hát ezt azért nem gondoltam volna!”
„Az elmúlt száz esztendő minden tapasztalatával a hátunk mögött fel kellene ismernünk, hogy nemzeti létünkre nem a másik, hasonló sorsú, sokszor ugyanazon szülőföldet magáénak valló nemzeti közösség jelenti az igazi veszélyt, hanem azok a tudatformálás és tömegmanipuláció eddig soha nem látott hatékonyságú eszközeivel és technológiáival felfegyverzett, arctalan és felhatalmazás nélküli hatalmak, amelyekkel szemben vagy együtt tudjuk megvédeni társadalmainkat és szuverén államainkat, vagy amelyekkel szemben együtt bukunk el – immár végérvényesen.”
„A sorosi világértelmezésben ... a világ helyes rendje az, ha nincs semmilyen személyes kötődése az embereknek, és semmilyen közösség nem ad védelmet az egyénnek, ahol nincs semmiféle korlát a profitérdekkel szemben.”
„A baloldal ... identitásának fontos elemévé tette azt, hogy valakit mindig fel kell szabadítani.”
„Egyikünket sem az őserdő farkasai neveltek fel, mint Mauglit. Azért vagyunk, hogy az ajándékba kapott életet tovább adjuk, s törekedjünk rá, hogy gyermekeink által a világot jobbá tegyük. Tartozunk ezzel a közösségünknek!”
„Nyugat-európai barátainknak joguk van ahhoz, hogy ragaszkodjanak a multikulti üdvözítő voltába vetett hitükhöz, de el kell fogadniuk, hogy mi, kelet-közép-európaik ezt nem osztjuk. Meg kell, hogy értsék: a mi elmúlt több mint ötszáz évünk nem a gyarmatbirodalmak építéséről, az expanzióról szólt, hanem a puszta létünk és önazonosságunk – nyelvünk, hitünk, kultúránk – védelméről.”
„A nemzeti gondolat felszámolása Európa felszámolását jelenti.”
„A magyar kormány eltökélt, következetes és építő jellegű nemzetpolitikájának eredményeképpen nem csak a kárpát-medencei magyarság közösségei erősödtek meg lélekben – és talán egyik-másik helyen politikailag is –, hanem a világban szétszóródott magyar nemzet diaszpórában élő közösségei is. Ma a magyar nemzet összetartóbb, mint 8-10 évvel ezelőtt.”
„Magyarország nem érdekelt abban, hogy az iszlám Európában az iszlamizmus áldozatává váljon, hogy az iszlám vallást, kultúrát és politikát bárki is egyneművé tegye az iszlamista terrorral. De nem vagyunk érdekeltek a multikulturalizmusnak álcázott szellemi gyökértelenségben, nemzeti identitásvesztésben és értékrendi nihilizmusban sem.”
„Mi azt szeretnénk, hogy Európa az európaiaké, benne Magyarország a magyaroké maradjon. A magyarok egy szabad és szuverén Európában egy szabad és független Magyarországot akarnak.”
„Azt tapasztaljuk, hogy a manapság a demokrácia szó előtt használatos liberális jelző a valaha használatban volt népi-hez hasonlóan egyre inkább fosztóképzőként értelmezendő; a liberális ideológia és a valóság között a szakadék egyre nő, és nem szeretnénk, ha ez a szakadék elnyelné az európai demokráciát.”
„Ahogy a múltban a kommunizmus tette tönkre az európai és a magyar baloldalt, napjainkban a szabadság jelszavával visszaélő és a szabadság ellen forduló liberalizmus fojtja meg a politikai baloldalt, Európában és Magyarországon egyaránt.”
„Azért tart a világ ott, ahol tart, mert az elmúlt száz évben mindenféle következmény nélkül el lehetett követni az aljasságokat – legalábbis a győzteseknek.”
„A mostani európai káoszban az egyetlen jó dolog, hogy újra fel kell tennünk azt a kérdést, hogy kik is vagyunk mi, európaiak? Ha ezt nem teszik meg a politikusok, majd felteszik a szavazók, de abban nem lesz sok köszönet.”
„A liberálisok semmiben nem különböznek a kommunistáktól: nem hisznek az örökkévalóságban, és ugyanaz a világmegváltó messianizmus, arrogancia hajtja őket. Csak az itt és most, a gyorsan megszerezhető szavazatszám, a hatalom és a pénz érdekli őket.”
„Az Európai Unió – mint valódi értékközösség, s mint ezen az alapon létrejött valódi közös akaratképező együttműködés – egész egyszerűen nem létezik. A migránsválság kezelése is ezt bizonyította.”
„A baloldal és támogatói egyszer és mindenkorra lelepleződtek. Kiderült róluk, hogy csak addig humanisták, amíg nem magyar emberrel, közösséggel találkoznak. Akkor ugyanis korántsem ennyire befogadóak. Ők mindenkit szeretnek a világon, kivéve a saját fajtájukat.”
„Sokunknak meggyőződése, hogy sem Európában, sem a nagyvilágban nemzeti kultúrák nélkül nincs nemzeti azonosságtudat. Azt is közösen valljuk, hogy nemzeti azonosságtudat nélkül nincs időtálló nemzeti teljesítmény sem, és mindannyian tudjuk, hogy nemzeti teljesítmény hiányában nem lehet sikeres egyetlen nemzetközi együttműködési forma vagy szervezet sem.”
„Én a halálbüntetés ellen vagyok. Keresztényi alapon gondolkodom erről. Véleményem szerint az élet szentsége nem engedi meg azt, hogy emberek életét elvegyük. Hozzá kell azonban tennem, hogy azoktól, akik ma nem keresztény alapon támadják a kormányfő felvetését, várom, hogy legyenek következetesek, és az eutanázia, valamint az abortusz kérdésében is hasonlóan karakteres és radikális álláspontot foglaljanak el.”
„Ha a kollektív bűnösség elve egyszer újra kiszabadulna a palackból Európa társadalmi, gazdasági és morális értelemben összeomlana, és ameddig a kollektív bűnösség elve az érvényes európai jogrend része, addig ez az összeomlás bármikor bekövetkezhet.”
„Nem feltétlenül a konfliktuskerülő magatartás a rossz kormányzati magatartás, és az ellenkezője meg a jó. Itt is meg kell találni az optimumot. Olyan konfliktusokat szabad és érdemes vállalni, amelyeknek társadalmi haszna van, aminek meg társadalmi kára van, azt nem.”
„A sajtószabadság ma a tulajdonos szabadságát jelenti.”
„Nem mi vagyunk a tét, a sakktáblán csak az egyik gyalog szerepét osztották ránk. De olyan gyalogként lépkedünk, amely nem akar az amerikaiak játékszabályai szerint játszani. Ilyen dimenziókban mérve a helyzetet két dolog merülhet fel. Vagy kétségbe­esünk, vagy higgadtan hátradőlünk. Ez utóbbi megoldást kell választani, hiszen általunk megváltoztathatatlan a helyzet, amelybe belekerültünk.”
„Az elmúlt 25 évnek egy másik olvasatát kívánná meg, hogy mit hibázott el a politikai elit - függetlenül attól, hogy ki volt kormányon és ki ellenzékben - , amikor arra koncentrált, hogy a lehető legjobban megnehezítse az éppen kormányzók életét.”
„A katonai fenyegetés keletről - ahogy a NATO éleslátóan megállapította -, a hülyeség meg nyugatról jön, újabban legalábbis.”
„Az elvektől függetlennek látszó döntések akkor is kárt okoznak, ha rövidtávon nincs látható hatásuk. A tettek megmaradásának törvénye mindenkor igaz.”
„A látszat ellenére nem gondolom, hogy mindenki számára kötelező az én morális mércém. Hiszek a Jóistenben, és hiszem, hogy egyszer mindenkinek el kell számolnia a tetteivel, ott, ahol ennek igazán jelentősége van.”
„Bízom benne, hogy én még megélem, de ez biztosan nem így fog bekövetkezni, hogy egy reggel felkelünk, kinézünk az ablakon és rácsodálkozunk a világra: nini egyetlen posztkommunistát se látunk sétálni.”
„A benesi dekrétumok jogi hatályának érvényességével a kollektív bűnösség elvét fenntartó Európai Unióval kapcsolatban erkölcsi értelmében nekünk, magyaroknak már nincsenek illúzióink.”
„Nem zaklatom föl magam attól a vádtól, hogy a Fidesz baloldali társadalompolitikát folytat.”
„Az államalkotó többség vélt jogaira hivatkozva nem kísérelhet meg senki kiforgatni másokat nemzeti önazonosságukból, nem nevezhet hazátlannak, nem tekinthet nemzetbiztonsági kockázatnak, nem gyalázhat anyanyelvének nyilvános használata miatt - anélkül, hogy önnön szabadságát is meg ne rövidítené, önnön méltóságát is ne csorbítaná.”
„Jó politikus az aki nem felejti el, hogy honnan jött!”
„Nemcsak kitartó, sokszor sziszifuszi munka kell ahhoz, hogy egyről a kettőre jussunk a külhoni magyarok helyzetének javításában, hanem sokszor kockázatvállalás, bátorság is és ezt leginkább azok felejtik el, akiknek elcsatolt közösségek vezetőiként az lenne a dolgunk, hogy példát adjanak a saját honfitársaiknak.”
„Magyarországot valamiféle szélsőségesség irányába tolódó országként próbálják lefesteni különböző erők, talán vezeklésül saját országuk korábbi bűneiért. Azt látom, hogy a német barátaink folyamatosan harcolnak az antiszemitizmus és a nácizmus ellen, de kényelmesebb nekik, ha ezt nem a saját országukban teszik, hanem mondjuk Magyarországon. Pedig, ha Nyugat - Európában - akár Németországban, akár Franciaországban - az elmúlt években elkövetett szélsőséges támadásokat megvizsgáljuk, akkor nem gondolom, hogy éppen Magyarországon kellene aggódni a kisebbségekhez tartozó biztonsága miatt.”
„Európa sorsa nem a tőzsdei árfolyamokon múlik, hanem azon, hogy az európai nők és férfiak vállalják-e megszületendő gyermekeinket, és hogy a gyermekek milyen családi és nemzeti közösségekben nőnek fel.”
„Amikor némely nyugati barátunkkal beszélgetek, tíz perc után kiderül: csak a magyar alkotmányosságon kellene simítani kicsikét, hogy mindenki jól érezze magát Dél - Afrikától Kínán át a pampákig. Ha ténylegesen csak ez kell a világ boldogságához, komolyan mondom, szívesen félreállunk. Valami mégis azt súgja, hogy nem ez a helyzet.”
„A vörös csillag keresztényellenes, magyarellenes, szabadságellenes, ezért életellenes - a nemzet ellen elkövetett gyilkossági kísérlet szimbóluma, és az is marad.”
„Számomra a magyar nemzet van - tehát nincs határon túli és belüli magyar világ - erre pedig egyfajta normarendszer érvényes.”
„A Gyurcsány - Bajnai páros megelőzte a korát. Egy évvel korábban romba döntötte a magyar gazdaságot, mint ahogy a világ pénzügyi - gazdasági válsága elérte hazánkat.”
„A Kárpát - medencében, sőt egész Közép - Európában a leghosszabb időt hatalomban eltöltött párt az RMDSZ, és ehhez képest az erdélyi magyarok egyetlen egy stratégiai célja sem valósult meg húsz év alatt.”
„Nem csak Magyarországon, az anyaországban kellett volna mindenkinek a huszonkét évvel tisztességesen szembenéznie (...), és számot vetnie, hogy hol mit rontottunk el külön - külön és együttesen, hanem azt a számvetést meg kellett volna csinálni a Kárpát - medencében minden közéleti embernek, aki a magyarság vezetésére jelentkezett és arra megválasztották, megtisztelték a támogatók bizalmukkal, mert sehol sem mondható sikeresnek a magyar érdekképviselet.”
„Az, hogy üldözési mániám van, még nem jelenti azt, hogy nem üldöznek!”
„Elkövetik közéleti szereplők az a hibát, hogy a pártoktól való egyenlő távolságot tartják a függetlenség mércéjének. Ez nem igaz. Valaki attól független, hogy tudja, hogy kicsoda, hogy milyen értékrendet képvisel és ehhez tartja magát.”
„A politikában is érvényesül a tettek megmaradásának törvénye.”
„Az eltökéltségen, a határozottságon semmit sem változtassunk, egy jottányit se engedjünk, de ezzel párhuzamosan fokozott óvatosságra, alázatra, és bizalmatlanságra intem magunkat.”
„A FIDESZ nem cél, hanem eszköz.”
„A kommunista eszme Nyugatra nem pusztán visszatér, hanem valójában hazatér.”
„Jogunk is van, erőnk is van, hogy öncél legyünk, ne idegen céloknak eszköze - Kossuth Lajos”