Archívum

Archívum - 2013. április 24.


Közép-Európai Kezdeményezés Parlamenti Bizottsága budapesti ülésének megnyitás alkalmából

Köszönöm Elnök úr a szót!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kérem, engedjék meg, hogy a Magyar Országgyűlés elnökeként magam is kifejezzem örömünket, az Országgyűlés valamennyi képviselőjének örömét afelett, hogy az elkövetkező napokban a Parlamenti Bizottság majd a Kulturális Bizottság üléseinek, illetve szeptember végén a Közép-Európai Kezdeményezés Parlamenti Dimenziója Parlamenti Közgyűlése rendezvényének Magyarország adhat helyet, a Magyar Országgyűlés töltheti be az éves elnökségi feladatokat.

Rendkívül aktuális, egyben igen bonyolult kérdés megvitatása és egyedi, újszerű megoldási lehetőségek felvázolása az a feladat, amit a mai napon tűztünk magunk elé. Arról kívánunk ma együttgondolkodni, hogy miként lehet a közép-európai térség sokszínűségében rejlő kreativitást a gazdasági válság körülményei között gazdasági felemelkedésünk és stabilitásunk érdekében kamatoztatni.

Sokszínűség – kreativitás – gazdasági felemelkedés. E három hívó szó köré csoportosíthatjuk az előttünk álló rendezvény vitáit, s reméljük, hogy a következő napokban olyan gondolatok, javaslatok megfogalmazására is sor kerül, amelyek nem csak térségünk, de tágabb európai, sőt globális kontextusban is hozzáadott értéket jelentenek a jelen korunk kihívásait megoldani hivatott törekvésekhez.

Tisztelt Vendégeink!

Magyarország természetes értékként tekint a közép-európai térség kulturális sokszínűségére. Egy olyan sokszínűségre, amely stabil nemzeti identitástudatokon alapszik. E kulturális sokszínűség képezi az egyik alapját annak, hogy térségünk, népeink, országaink annyi értékes eredménnyel, találmánnyal, gondolattal járultak hozzá az emberiség előrehaladásához.
Úgy gondolom, hogy a jelenlévők közül bárki képes lenne a saját nemzete tagjainak nagy eredményeit hosszasan sorolni. Mi magyarok ugyancsak büszkék vagyunk arra, hogy pl. a dinamó vagy a golyóstoll, a C-vitamin vagy az átlátszó beton, a telefonközpont vagy a karburátor, az Eiffel torony liftrendszere vagy a Ford T Modell, a helikopter vagy a Rubik kocka, mind-mind magyar elme szüleményei. De bátran nyithatjuk tágabbra e spektrumot, hiszen Kodály vagy Bartók művészete, vagy éppen Puskás Öcsi illetve Papp László sportsikerei legalább olyan fontosak számunkra.

„Hol itt a gond?” – kérdezhetné joggal a távolról jött vendég. „Akkor Önök bizonyára világ leggazdagabb országai közé tartoznak.” – gondolhatná.

A gond ott van, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy e csodálatos elmék – köztük Nobel díjasaink - többsége kreativitásukat nem tudták itthon, térségünkben és országaink, nemzeteink javára kamatoztatni.

Ha különböző történelmi időszakokat vizsgálunk, egy biztosan közös bennük: a sokszínűségből fakadó kreativitás eredménye – közte konkrét gazdasági haszna – nem nálunk jelentkezett.

Ha tehát e kreativitást a jövőben – rendezvényünk címének megfelelően – országaink és térségünk gazdasági növekedése, fenntartható fejlődése érdekében kívánjuk hasznosítani, akkor nekünk politikai döntéshozóknak komoly felelősségünk van abban, hogy milyen feltételeket biztosítunk a térségi kreativitás helyi kibontakoztatása és gyakorlatba való ültetése terén.

E felelősség súlyos teher a döntéshozók vállán, különösen a gazdasági válság időszakában, amikor minden egyes forintnak, eurónak megvan többszörösen is a helye, s gyakran az azonnal kezelendő kérdések elviszik a figyelmet és a pénzügyi kereteket a közép és hosszú távú feladatok teljesítésétől.

Mi lehet akkor a kitörés e mókuskeréknek látszó csapdahelyzetből?

Mi, Magyarországon ma úgy gondoljuk, hogy egyedüli kitörési pont az lehet, ha a sokszínűség megőrzése révén, a térségi kreativitás direkt módon megnyilvánul a válságkezelés során meghozott és meghozandó politikai és gazdaságpolitikai kérdésekben is. Úgy látjuk, hogy nem szabad csak és kizárólag arra várni, hogy a globális és/vagy európai szereplők „kitalálják”, hogy mit kell tenni. Igenis nekünk is lehetnek kreatív megoldásaink, s ezeket bátran vállalnunk kell, ha kell konfliktusok árán is meg kell védenünk.

Nem képzelhető el úgy tartós térségi felemelkedés, ha nem lépünk fel minden lehetséges eszközzel egy motivált értelmiség megteremtéséért és megőrzéséért országainkban, ha nem teszünk meg mindent a nemzeti kis-, közepes- és nagyvállalataink támogatása mellett, a gazdasági válság terheinek igazságos – a polgárokat a lehető legkisebb mértékben terhelő – elosztása érdekében. Mi ezt tesszük, és ha térségünk államai hasonló hozzáállással és kreativitással kezelik majd a jelenkor kihívásait, akkor reális esély van arra, hogy a gazdasági válság utáni időszakban régiónk a tartós gazdasági felemelkedés térsége, ha úgy tetszik Európa gazdasági motorja legyen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bízom abban, hogy a mai és az azt követő rendezvények hozzájárulnak a térségi kreativitás jó gyakorlati példáinak összegyűjtéséhez, népszerűsítéséhez s reményeink szerint az összeurópai színtéren megszületendő döntések érdemi befolyásolásához.

Végül kérem, engedjék meg, hogy eredményes tanácskozást kívánjak Önöknek, a Közép-Európai Kezdeményezés Parlamenti Dimenziója Parlamenti Bizottsága tisztelt delegáltjainak itt Budapesten.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Sajtószolgálat

2013. április 24.