Archívum

Archívum - 2013. május 19.


Kövér László levélben köszöntötte a szudétanémetek augsburgi gyűlését

Tisztelt Posselt Úr!
Tisztelt Pany Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm a közelmúltbeli, jó hangulatú müncheni megbeszélésünkön tolmácsolt meghívásukat a mai rendezvényre. Legnagyobb sajnálatomra korábban vállalt kötelezettségeim nem teszik lehetővé, hogy a mai napon együtt ünnepeljem Önökkel Augsburgban a 64. Szudétanémet Napot, ezért megkértem Czukor József nagykövet urat, hogy képviseljen a rendezvényen, és ezúton tolmácsolja üdvözletemet.

A globalizáció korszakában, amikor Európa is alapvető erkölcsi és gazdasági kihívásokkal küzd, különösen fontos a kisebbségek nemzeti és kulturális identitásának biztosítása, s ez mind a kisebbségre, mind a többségre feladatokat és felelősséget ró. A kisebbségek jogait nem kérdőjelezheti meg a többség, azokat tiszteletben kell tartania, a kisebbségnek pedig felelősen kell élnie ezen jogokkal.

Amint azt ez év március 11-én a magyar Országházban tartott megemlékezésen is elmondtam: hiszek abban, hogy a közös Európa, amely a közös érdekeken túl, a valódi béke, a kiengesztelődés jegyében született meg, nem feledi a történteket, és egy napon minden tagállam törli jogszabályai közül a kollektív bűnösség elvén alapuló, súlyosan kirekesztő dekrétumokat, amelyek következményeként tömegeket űztek el otthonukból.

A Magyar Országgyűlés 2012. december 10-i határozatával, amely január 19-ét a Magyarországról elüldözött németek emléknapjává nyilvánítja, ahhoz kíván hozzájárulni, hogy ilyen embertelenség sohase ismétlődhessen meg. Történelmünk és a határainkon túl élő magyar kisebbségek arra köteleznek minket, hogy felemeljük hangunkat a kisebbségek – legyen szó etnika, vallási vagy nemzeti kisebbségekről – diszkriminációja, a kirekesztés, a rasszizmus és az idegengyűlölet ellen.

A XX. század európai történelme során a kisebbségek többször estek áldozatul, mint például a potsdami konferencia jegyzőkönyvének XIII. cikkelye alapján kitelepített magyarországi, csehszlovákiai és lengyelországi németek is. A közös értékeken alapuló együttműködés alapja az országaink határain belül és kívül élő kisebbségek jogainak, identitásának biztosítása, hiszen a közös európai jövőt, a múlt tanulságainak levonása, a szomszédok tiszteletben tartása

jelenti. Az Európai Unió éppen a kisebbségek, illetve kulturális gyökereik megőrzése révén garantálhatja sokoldalúságát, és a kisebbségek hídszerepének támogatása révén teremtheti meg valódi egységét. Ennek európai normaként történő kodifikálásával az Európai Unió még adós, feladatunk tehát van bőven.

A Szudétanémetek gyökereik és kulturális hagyományaik megőrzése mellett, párbeszédkészségük, határokon átnyúló akcióik és lelkesedésük révén folyamatosan betöltik ezt a közvetítő szerepet régi és új hazájuk között.

A mai, 64. Szudétanémet Naphoz minden kedves résztvevőnek kívánok tartalmas megbeszéléseket és sok örömet!

Kövér László

Sajtószolgálat

2013. május 19.