Archívum

Archívum - 2013. december 03.


Reneszánsz Zrt. süttői üzemavató

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Tisztelt Polgármester Úr, Államtitkár Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A rendszerváltozás korának egyik hosszan tartó és súlyos tévhite volt, hogy a magyar állam szükségképpen rossz gazda, és a külföldi vállalkozó az szükségképpen jobb, mint a magyar vállalkozó. Ezen tévhitért – amelynek erősítésében, sajnos néha az állami politika, a kormányzati politika élen járt –, ezért a tévhitért Magyarország, a magyar emberek igen súlyos árat fizettek.

Ma már tudjuk: ezzel a tévhittel szemben az igazság az, hogy a magyar állam is lehet jó gazda, lehet jobb gazda akár a külföldi állam Magyarországon, és a magyar vállalkozások is hasonlóan lehetnek eredményesek, mint külföldi versenytársaik, különösen a magyar piacon. A Reneszánsz Zrt. története is ezt, az egyébként kézenfekvő igazságot igazolja.

Ennek a cégnek a jogelődjét, az Állami Kőfaragó és Épületszobrász Ipari Vállalatot 1990-ben külföldi befektetők privatizálták, és 1997 elejére gyakorlatilag a csőd szélére sodorták.

Ekkor magyar vállalkozók vásárolták vissza a céget, olyan emberek, akik hittek abban, amire vállalkoztak, megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeztek, és szerencséjük is volt, hogy abban a tőkeszegény világban, ami a magyar vállalkozásokat jellemezte, abban sikerült olyan hiteleket is szerezniük, amelyek a visszavásárláshoz szükséges erőt biztosították.

Ezeknek a vállalkozóknak a kezében a magyar cég újjászületett, és így a Reneszánsz Zrt. napjainkra Közép-Európa legnagyobb kőfaragó és kőszobrász vállalatává vált, amely szakmailag versenyképes a világ bármely hasonló üzemével.

Munkájuk látványos névjegyének minősül az Országház, a Szent István Bazilika vagy a Mátyás templom épületeinek megújulása. Mindezt értékteremtő munkával és olyan fejlesztésekkel érték el, amelyek másoknak is példát tudnak mutatni.

Ezért a teljesítményért én magam is, mindannyiunk nevében a Reneszánsz Zrt. minden munkavállalójának, menedzsmentjének és tulajdonosainak is szeretném elismerésemet kifejezni.

A cég vezetése az elmúlt években csaknem 4 milliárd forintot fordított fejlesztésekre és a következő öt esztendőben ezen összeget további 4 milliárddal kívánja növelni.

Mindezt nagyrészt önerőből, különféle off-shore praktikák és spekulációk nélkül, gyakorlatilag az évi teljes üzemi nyereségek fejlesztésre fordításával, amelyeket egyéb hitelek és uniós támogatások egészítenek ki.

A munkahelyek bővítése mellett a Reneszánsz Zrt. 1997 óta saját erejéből - és jól felfogott saját üzleti érdekéből is - kőfaragó és kőszobrász képzéseket szervez, ezáltal éltet közhasznú módon egy évezredes hagyománnyal rendelkező magyarországi munkakultúrát.

Az 1997 óta megtett út nagy tervekre jogosítja a Reneszánsz Zrt-t. A cég XXI. századi igényekre hangolt stratégiája négy alappilléren nyugszik. E jövőkép első tartóoszlopát a magas hazai hozzáadott értékű minőségi termékek iránti kereslet és kínálat bővítése jelenti.

A cégstratégia második fundamentumaként a vállalat menedzsmentje a természetes, azaz a lehető legkisebb ökológiai lábnyomú termékek piaci térhódításának elősegítését tűzte ki fejlesztési célként, míg a harmadik pillért az európai, ázsiai és tengerentúli exportpiacok bővítése jelenti.

A jelentős kapacitásokkal rendelkező hazai vállalkozás jövőképének negyedik bázisát a hazai és nemzetközi építőipari vállalkozások alapanyaggal és feldolgozott díszítőkő-ipari termékekkel való ellátása adja.

Mindezen célok teljesülése az értékteremtő munka becsületét erősítik, további magyar munkahelyeket, magyar szakmai teljesítményt és tisztes magyar nyereséget jelentenek.

Ha esetleg felmerül valakiben a kérdés, hogy mit keres az Országgyűlés elnöke egy gazdasági vállalkozás belső ünnepségen, akkor talán az Országház épületének említése a válasz, hisz 1948 óta Áll az Országgyűléssel kapcsolatban ez a cég, illetve ennek a cégnek a jogelődje, azóta dolgozik az Országház homlokzatának rekonstrukcióján. Tisztelettel és örömmel jelentem Önöknek, hogy ez év december 20 -ra, a szerződésben megszabott határidő előtt – ami szintén nem szokványos Magyarországon – ez a rekonstrukciós munka befejeződik. Az Országgyűlés épülete – ami egyébként nemcsak az ország közjogi szíve közepe, hanem, mintegy nem mellékesen az ország egyik leglátogatottabb, évi félmillió látogatóval dicsekvő turisztikai látványossága is – teljes pompájában fog tündökölni, csodálatos fehérségben mutatva szépségét, mutatva mindazt a tudást, tehetséget, géniuszt, ami Magyarországon ezt az alkotást, több mint száz évvel ezelőtt létrehozta.

Hogy ezzel nem ér véget a cég és az Országgyűlés kapcsolata az is mutatja, hogy nem csak a külső homlokzat felújításában vesz részt a Reneszánsz Zrt. Ezen csodálatos épület külső környezete, a Kossuth tér rekonstrukciós munkáinak is egyik fontos résztvevője a cég, hogy a tér is olyan legyen, amire méltán lehetünk büszkék immáron huszonvalahány év elteltével. Mindazt, amit eddig tisztességgel – és ezt a szót a vállalkozói világban érdemes aláhúzni –, emberi és szakmai tisztességgel elvégeztek, szeretném az Országgyűlés minden tagja és minden magyar választópolgár nevében is megköszönni, és további példamutató, mások számára is erőt adó sikereket kívánok a menedzsmentnek, tulajdonosoknak és a cég minden jelenlegi és jövőbeni munkavállalójának.

Sajtószolgálat

2013. december 03.