Archívum

Archívum - 2014. március 28.


Beszéd az Országgyűlési Könyvtár megnyitóján

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mikszáth Kálmán írta Bassó Árminról, az Országgyűlési Könyvtár egykori igazgatójáról, hogy "ingerkedve csörgette sokszor a kulcsokat, hogy olvasót fogjon". Ez a mai megnyitó ünnepség is efféle kulcscsörgetés, amivel talán sikerül felhívnunk a könyvtár régi és új olvasóinak figyelmét, hogy elkészült a felújítás: jöjjenek és vegyék birtokba ezt a kívül-belül megújult intézményt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A rendszerváltoztatást követő első szabad választásokkal az Országgyűlés visszakapta méltó helyét a nemzet életében. Vele tért vissza régi küldetéséhez az Országház és benne az Országgyűlési Könyvtár is.

A Könyvtár korábbi kettős szerepvállalása újra magától értetődő lett. Egyfelől még szélesebbre tárta kapuit a nyilvánosság előtt, másfelől korszerű szolgáltatásokat kínálva ismét ajtót nyitott a belső, parlamenti felhasználói kör felé. Alapítói eredeti szándéka szerint ismét a törvényhozás belső szakmai információs intézménye lett, de megtartotta országos feladatkörű nyilvános könyvtári státusát is. A kutatók, tudósok és az egyetemi hallgatók mellett az intézmény mindig szívesen látta a művelődni vágyó, vagy a jogi információkat kereső polgárokat is, de nyitva állt azon látogatók előtt is, akik azért jöttek, hogy megcsodálják az impozáns olvasótermet, a míves katalógusszekrényeket, vagy a technikai csodának számító csőpostát.

Ma az internet és a digitális adatbázisok korában a könyvtáros szakma is átalakult. Most dolgozó nemzedékei lelkes és kitartó munkával lefújták a port a "könyvtár" szóról – s megőrizve a régi küldetést az új lehetőségekhez igazították annak sikerre vitelét. Így ma már a könyvtárak sokkal inkább információs központok, az emberiség által felhalmozott tudásanyag gyűjtői, rendszerezői és terjesztői; a nemzeti kultúra őrzői. Az Országgyűlés minden képviselője és a ház mindenkori vezetése nagyra értékelte – tisztelt munkatársaink – az Önök által e téren kifejtett munkát.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Gárdonyi Géza, akiről tavaly óta egy kitüntetett nappal emlékezik meg egy Országgyűlési határozat, és aki remek karcolatokat írt a korabeli parlament jeles figuráiról, valahol ezt írta: „A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.”

Majd’ negyed századdal a rendszerváltoztatás kezdete után megújítottuk Magyarországot, benne a választójogon keresztül átalakítottuk az Országgyűlést. Felújítottuk az Országházat, az Országház környékét, a Kossuth teret. Korszerű látogatóközpontot hozunk létre, és új életre keltjük az Országgyűlés múzeumát. Miért éppen a könyvtárat hagytuk volna ki a sorból?

2012-ben könyvtári bizottságot hoztunk létre azzal a céllal, hogy mind szervezetileg, mind fizikailag megújítsuk az Országgyűlési Könyvtárat. A bizottság ajánlásai között kiemelt feladatként szerepelt a könyvtár szervezeti- és térbeli struktúrájának átgondolása és módosítása. Az elvégzett kemény munka eredményét láthatjuk most itt. Az Országgyűlési Könyvtár megújulásával a felhasználók korszerűbb szolgáltatásokat kapnak: kényelmesebb körülmények között kutathatnak, több olvasótermi férőhely, nagyobb szabadpolcos kézikönyvtár és a korábbinál kiterjedtebb idegen nyelvű szakirodalmi gyűjtemény várja őket. Mindezek mellett a digitalizált dokumentumokat a Kárpát-medencében élő valamennyi olvasónk, kutatónk használhatja.

A technikai fejlődésnek köszönhetően az olvasók immár nem csak a Steindl Imre által tervezett gyönyörű építészeti térben, hanem a virtuális térben is egyre nagyobb számban jelennek meg, és használják az ott felhalmozott és elérhetővé tett tudásanyagot.

Tisztelt könyvtáros munkatársaink!

Kívánom, hogy munkahelyükre mindig indokolt büszkeséggel tekintve e megújult környezetben megújult erővel folytassák munkájukat, az Országgyűlési Könyvtár minden jelenlegi és jövőbeli olvasója érdekében és hasznára.

A könyvtár minden jelenlegi és jövőbeli használójának pedig azt, hogy érezzék otthon magukat e csodálatos világban.

A képviselőtársaknak, hogy legyen idejük ne csak hasznos, de kellemes órákat is eltölteni itt, a kutatóknak, hogy a könyvtár minden igényüket ki tudja elégíteni, az egyetemi hallgatóknak pedig azt, hogy legyen az Országgyűlési Könyvtár fiatal éveik egyik legemlékezetesebb színtere.

Sajtószolgálat

2014. március 28.