Archívum

Archívum - 2016. május 23.


Az Európai Unió megerősítése - Strengthening the European Union

Kövér László felszólalása az Európai Unió Parlamenti Elnökeinek Konferenciáján - LuxemburgLászló Kövér’s speech at the Conference of Speakers of the European Union Parliaments -Luxembourg

Tisztelt Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nincs vita közöttünk abban, hogy az Európai Uniót meg kell erősíteni. A kérdés, hogy milyen Európai Uniót akarunk megerősíteni, kinek a számára és hogyan akarjuk megerősíteni?

A római nyilatkozat megfogalmazói és támogatói végső soron az Egyesült Európai Államok megteremtését célzó föderális megoldást ajánlják.
A római nyilatkozatban foglalt gondolat antitézise az Európai Uniót eszmeileg megalapozó és annak jogi fundamentumát mai napig biztosító alaptézisnek: az európai nemzetállamok, mint tagállamok egyenjogú együttműködésének.
Magyarország az európai alaptézis pártján áll: mi az európai nemzetállamok, mint tagállamok egyenjogú együttműködését tekintjük az Európai Unió alapjának.

Két alapértékben – Tisztelt Kollegák – nem tudunk, nem fogunk kompromisszumot kötni: az egyik a népakarat, azaz a demokrácia érvényesülése. A másik az állami szuverenitás gyakorlása.

Amikor beléptünk az Európai Unióba, azért tettük, mert európai demokráciában akartunk élni, olyan rendszerben, ahol tiszteletben tartják a nép, a választópolgárok akaratát.
Ehhez képest a római antitézisben foglalt gondolat egyik képviselője, Juncker úr, az Európai Bizottság elnöke a minap azt fejtegette, hogy az európai miniszterelnökök túlságosan hallgatnak a választóikra és ezért nem „full time” európaiak. Hogy értsük ezt, Tisztelt Kollegák?! Csak az „full time” európai politikus, aki figyelmen kívül hagyja és mellőzi az európai választópolgárok akaratát? Ez lenne a jövő?!

Amikor beléptünk az Európai Unióba - tisztelt Kollegák – Magyarország a szuverenitása megosztásáról döntött és nem a szuverenitása feladásáról.
Ha a tagállamok lemondanak a jelenleg önkéntesen megosztott szuverenitásukról is, ha az európai hatalomgyakorlás nem a népuralmon, hanem a valamilyen más uralmon - például bürokraták és pénzemberek háttérmegállapodásain - alapul, ha az európai népakaratot kiiktatják, akkor ki fogja gyakorolni Európában a szuverén főhatalmat, milyen legitimáció alapján és kinek a javára?

Vendéglátónk, a tiszteletre méltó Luxemburgi Nagyhercegség nemzeti mottója így hangzik: "Azok akarunk maradni, akik vagyunk."

Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ez a jog mindannyiunkat megillet, s a római nyilatkozat nem tükrözi ennek a jognak az elismerését, ezért mi azt nem támogatjuk, de a vitában szívesen részt veszünk a jövőben is.

Köszönöm a figyelmüket!

*******************************************************************************************************************

Mr. Speaker, Ladies and Gentlemen,

There cannot be any doubt about the need to strengthen the European Union. The question really is what kind of European Union do we want to strengthen, for whose benefit and by what means?

The vision proposed by the authors and advocates of the Rome Declaration is a federal United States of Europe.

The concept behind the Rome Declaration is the direct antithesis of the principle that forms the legal and ideological basis for the European Union, i.e. a community of nation states cooperating as equal partners.

Hungary supports this latter concept: we believe in a European Union composed of cooperating nation states equal to one another.
We cannot and will not compromise on two values: respect for the people’s will (i.e. democracy), and national sovereignty.
We joined the European Union because we wished to live in European democracy where the will of the people, i.e. of the electorate, is respected.

In contrast to this, Mr. Juncker, the President of the European Commission, advocating the key concept of the Rome Declaration, recently argued that European prime ministers tend to listen too much to their electorate, which prevents them from being “full-time Europeans”. How are we to interpret this? Does one really need to disregard the will of the European electorate to be a “full time” European politician? Is this the future?

When Hungary joined the European Union, we decided to share our sovereignty, rather than to give it up.
If member states forgo their voluntarily shared sovereignty, if political power in Europe stems no longer from the people but from backroom deals struck by bureaucrats and tycoons, and if the will of European people is disregarded, who will then exercise sovereignty in Europe, based on what legitimacy and in whose interest?
The motto of our host country, the Grand Duchy of Luxembourg, reads as follows: “We want to remain what we are”.
This, ladies and gentlemen, is a right we are all entitled to, and the Rome Declaration fails to recognise it. This is why we refuse to endorse it, while we continue to be open to engage in future discussions.

Thank you for your kind attention.

Sajtóiroda

2016. május 23.