Archívum

Archívum - 2016. június 1.


Magyar Ház megnyitó

Vukovár

Tisztelt Reiner Elnök Úr, tisztelt Jakumetovity Elnök Asszony!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A bizonyosság öröme tölt el a vukovári Magyar Ház átadásán. Annak a bizonyossága, hogy van újjászületés!
Vukovár ugyanis az újjászületés XXI. századi európai fővárosa.

Egy város ereje soha nem a városfalakban, hanem mindig a városvédők lelkében van.
Így volt ez a jelenkori európai történelem legvéresebb konfliktusában is, amikor a túlerőben lévő támadók gyakorlatilag lerombolták Vukovárt, de a mártírváros védőinek lelkében újjászületett a remény, a kitartás és a hűség, és ezáltal újjászülethetett Vukovár is.

A várossal együtt újjászületett a vukovári magyar közösség is, a Magyar Ház ennek az egyik nagyszerű bizonyítéka.
A vukovári horvátok és magyarok saját vérükkel írtak közösen egy új fejezetet az ezer esztendős magyar–horvát sorsközösség történetébe. Éppen úgy, ahogy korábbi évszázadokon át az Oszmán Birodalom hódítói ellen tették.
A horvát hazafiak mellett itt Vukováron, ismereteink szerint 52 magyar ember a legdrágább kincsét, az életét áldozta szülőföldjéért.
Elismerésünket fejezzük ki a vukovári és a Vukovár-Szerém megyei magyarság újraszervezői előtt.

Külön köszönjük Jakumetovity Rozália elnök asszony áldozatos munkáját, amellyel a magyar közösség sorsának irányítását kézbe vette.
2008 óta tevékeny egyesületük szervező erejének, a magyar báloknak és rendezvényeknek köszönhetően Vukovár magyarsága újra összetartó közösséggé vált.

Önök példát mutatnak és hitet adnak a világ más magyar közösségei számára, hogy a legnehezebb körülmények között is mindig létezik magyar újjászületés, létezik magyar újrakezdés.

Vukováron eredménye van a tudatos magyar közösségépítő munkának, amelyet nemzeti és keresztény értékeken alapuló hittel és becsülettel a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének képviselői végeznek.

Magyarország a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségére egy olyan felelős szövetségesként tekint, amely a horvátországi magyarságot szétforgácsolni szándékozó külső és belső erőkkel vívott küzdelem ellenére is hiteles tudott maradni.
Köszönjük a magyar közösség érdekében vállalt szolgálatát, amelyet, nagy örömünkre, a horvát állam is elismer és lehetőségeihez mérten, reményeink szerint egyre bővülő mértékben támogat.

Köszönjük Vukovár városának és a Vukovár-Szerém Megyének a jó szándékot és a Magyar Háznak nyújtott minden eddigi és jövőbeli segítséget.

Kívánom, hogy Vukovár üzenetét mindenki értse meg Európában, kívánom, hogy a vukovári Magyar Ház váljon a gyarapodó magyarság életerős közösségi központjává, a magyar nemzeti összetartozás megélésének színterévé s egyben a horvát-magyar barátság és sorsközösség újabb jelképévé is.

Sajtóiroda

2016. június 1.