Archívum

Archívum - 2016. június 8.


„Szakma Sztár” – parlamenti díjátadás

Országház - Felsőházi ülésterem

„Szakma Sztár” – parlamenti díjátadás
Budapest, 2016. június 8.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Igazgató és Felkészítő Hölgyek és Urak! Tisztelt Szülők! Kedves Fiatalok! Hölgyeim és Uraim!
Isten hozta Önöket az Országházba, jó Önökkel ismét találkozni az immár hagyományt teremtett legnagyobb magyar szakképzési seregszemlén.

A Szakma Sztár rendezvény névadói néhány esztendővel ezelőtt talán maguk sem gondolták, mennyire találónak bizonyul a névadás: napjainkban egy jó szakma képviselői egyre inkább olyan keresetté válnak, mint sztárok, sőt.
Ezelőtt egy évtizeddel a munkaadók legnagyobb gondja a munka hiánya volt, ma viszont a szakképzett munkaerő biztosítása a legnagyobb feladat.

Mindez annak a bizonyítéka, hogy – minden ellenkező híresztelés dacára – olyan idők kapujában állunk, amikor az európai és magyar gazdaságban lassan, de biztosan bealkonyul a különféle pénzügyi spekulációknak, és a gazdasági élet alapjává ismét az értékteremtő munka válik.

Tegnap mindez még vágyálom volt, ma már feltárulkozó lehetőség, holnap pedig beteljesedő valóság lesz. Olyan feltartóztathatatlan folyamat ez, amelynek Önök lehetnek igazán a nyertesei, kedves Fiatalok, és nyertese lehet Magyarország is, ha mindannyian a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint végezzük munkánkat.

A politika is egy szakma, noha a politikusok korántsem olyan keresettek és közkedveltek mint Önök, a Szakma Sztár jelenlegi és jövőbeli nyertesei.

A mi alapvető munkánk és feladatunk – Tisztelt Hölgyeim és uraim –, hogy teret nyissunk a szaktudásnak és a szakmunkának Magyar-országon, azaz hogy segítsünk megfelelő munkahelyeket teremteni az Önök szaktudásának.
A politika, mint szakma egyik sajátossága, hogy míg cselekvési lehetőségeink és eszközeink korlátozottak, addig a felelősségünk korlátlan és objektív.

A munkahelyeket a gazdaságnak kell teremtenie, nem a politikának.
Mi, politikusok, az állam rendelkezésére álló gazdaságpolitikai eszközökkel csak segítséget és ösztönzést nyújthatunk a globális világverseny keretei között teljesítő magyar gazdaságnak. 2010 óta a magyar állam minden rendelkezésére álló eszközzel azon dolgozik, hogy a magyarok ne mások hiteleiből, hanem saját értékteremtő munkájukból éljenek, hogy ennek a munkának a haszna a magyar embereknél maradjon, és ne másokat gyarapítson.

A magyarok az értékteremtő munkában a legjobbak. Ezért vált lehetségessé, hogy az elmúlt esztendőkben az ország gazdaságát sikerült stabil növekedési pályára állítani, a korábban tudatosan felállított adósság-csapdából sikerült kimenekíteni a magyarországi önkormányzatokat, sikerült megszabadítani a magyar családokat az uzsorahitelek nyomasztó terheitől, sikerült elérni, hogy ma többen dolgoznak a magyar gazdaságban, mint hat esztendővel ezelőtt.

Az elmúlt esztendőkben nem sikerült elérnünk a lehetetlent, azaz nem értük el, hogy az évszázados centrum-periféria viszonyból kitörve Magyarországon a munkabérek megközelítsék a Nyugat-Európai béreket. Jelenleg egy nagy gazdasági átrendeződés zajlik a világban, Európa – és azon belül az európai gazdasági régiók – lehetőségei is átrendeződnek, amelynek nyomán Kelet-Közép Európának – és benne Magyarországnak – esélye nyílik, hogy a térségi fejlődés motorjává váljon; és lehetőség nyílik arra is, hogy lassan, de biztosan, meginduljon a munkabérek színvonalának kiegyenlítődése Európában.

Ennek a folyamatnak is Önök lehetnek a nyertesei, kedves fiatalok.

Mi, politikusok, abban bízunk, hogy Önök majd egyre kevesebben látják indokoltnak a külföldi munkavállalást, a korábban távozottak közül pedig egyre többen fogják indokoltnak tartani a hazatérést egy biztonságos és élhető Magyarországra.
Erre a jövőre nyújt felkészülést többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is, amelynek köszönetet kell mondanunk a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, és nem utolsósorban a Szakma Sztár Fesztivál megszervezéséért.
Az idén 15 ezer látogató volt kíváncsi a Szakma Sztárjaira, zömében az ország általános iskoláiból érkező, közvetlenül pályaválasztás előtt álló fiatalok.

A Szakma Sztár Fesztiválon bemutatkozó, 40 féle szakképesítésben, gyakorlatigényes fizikai munkában mindenki szeme láttára jeleskedő fiatalok nemcsak hogy az értékteremtő munka hirdetői, de példa- és mintaadói a következő nemzedékeknek.
Az a hatodikos, hetedikes vagy akár nyolcadikos fiatal, aki Önöket – az előtte, felette járókat – ott látta serénykedni, ott látta az Önök keze nyomán a legkülönfélébb anyagokat, szerkezeteket épülni, szépülni, formálódni, egy életre szólóan átélhette a csodálatos élményt: mit jelent – milyen sokat jelent! – a két kezünk munkájával teremteni.

„Szerintem egy jó szakma mindennél többet ér, büszke vagyok rá, hogy én is szakmunkás vagyok.”
Ezt László Attila, egy olyan magyar fiatalember mondta, aki a szakmák világversenyében korosztályának bútorasztalos világbajnokává vált. Attilának nemcsak gratulálnunk kell, hanem igazat is kell adnunk.

480 szervezet és 840 személy munkájának eredménye az idei Szakma Sztár Fesztivál, amelynek döntőjébe felvidéki, délvidéki, erdélyi és kárpátaljai fiatalok is jelen vannak, jelképesen tehát mai is együtt van a jövő építésére hivatott Kárpát-medencei magyar tudás és akarat.

Kedves Fiatal Barátaim! Hölgyeim és Uraim!

Felemelő ünnepi együttlétet, szorgos, dolgos hétköznapokat és sok sikert kívánok Önöknek álmaik, terveik megvalósításában!

Sajtóiroda

2016. június 8.