Archívum

Archívum - 2016. november 5.


Köszöntő a lendvai Népújság 60. születésnapján

Lendva

Tisztelt Milan Brglez elnök Úr! Tisztelt Anton Balazek Polgármester Úr!

Tisztelt Tomka Tibor Igazgató Úr! Tisztelt Ünneplő Közösség, Hölgyeim és Uraim!

Ha hatvan esztendő múlva Európában még lesz nyomtatott sajtó és annak múltja iránti történészi érdeklődés, akkor a napjainkban éppen hatvan esztendős születésnapját ünneplő szlovéniai Népújság nemcsak az európai sajtótörténetnek, hanem a nemzeti hűségnek, írástudói felelősségnek és állampolgári lojalitásnak is egy kicsiny, de mégis nagyszerű európai példája lesz.

Napjaink ötszázmilliós lakosságú Európai Uniójában ugyanis egy tízezer fő alatti, számbeli kisebbségben élő nemzeti közösség újságja nemcsak az európai múltnak hiteles tanúja, hanem – reményeink szerint – lehet az európai jövőnek biztató hírnöke is.

Az igaz sajtó mindig együtt él az olvasóival, a közösségével, és különösképpen így van a nemzeti kisebbségben élők sajtója esetében. Az igaz sajtó tükör, amelyben a közösség önmagát szemlélheti, és palackposta, amellyel a közösség a külvilágnak üzen.

A mai szlovéniai magyar sajtó gyökerei a XIX. századvégéig nyúlnak vissza, amikor az 1880-as években megjelent e tájakon a Muraszombat és vidéke című magyar lap. A szlovéniai magyar sajtó törzse a nehéz XX. században növekedett, egy olyan században, amikor minden tíz magyar emberből három kisebbségbe került a szülőföldjén az első világháború után átrendeződő Európában, amely a második világháború után évtizedekre a hidegháború és a megosztottság terepévé vált.

A szlovéniai magyar sajtó jelene egy olyan globális világon belüli Európában van, amelyben minden többség bizonyos értelemben kisebbséggé is válik. Jövője pedig csak egy olyan Európában lehet, amelyben a különféle kisebbségi léthelyzetbe kerülő sokszínű közösségek képesek szilárd erkölcsi többséget alkotni. Ezen erkölcsi többség nélkül Európa sem szellemileg, sem politikailag nem tudja megőrizni önmagát a jövő számára. Ezen erkölcsi többség eszmei pilléreit pedig csakis a közös európai keresztény örökségünk alapjain felépült, különbözőségeiben is közös európai kultúránk és az önön sorsunk intézésének a népakaraton nyugvó demokratikus rendje jelenthetik.

Ezek azok az értékek, amelyek összekötik a szlovéniai magyar közösséget a magyar nemzettel, összekötik a magyarországi szlovén közösséget Szlovéniával, összekötik Magyarországot és Szlovéniát, és – bízunk benne és lehetőségeink szerint teszünk érte – összekötik az Európai Unió tagállamait és nemzeteit is.

A tízezer fő alatti szlovéniai magyar közösség és a szlovéniai Népújság az elmúlt hatvan esztendőben bebizonyította, hogy a történelmi viharok ellenére egyidejűleg lehet hűségesnek maradni a magyar nemzethez, lojálisnak lenni Szlovéniához, és mindeközben értékteremtő európaiaknak maradni.

Kívánom, hogy a Népújság a jövőben is megőrizze kulcsfontosságú szerepét a muravidéki magyarság mindennapjaiban.
Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem azt az áldozatos munkát, amit a Népújság munkatársai nap, mint nap végeznek a magyar közösségért, annak fennmaradásáért és boldogulásáért.

Az elmúlt hatvan esztendőben számtalan helyzet volt, amikor pénzügyi vagy egyéb külső okok miatt az újság kiadása veszélybe került. Azonban egyszer sem fordult elő, hogy az újság munkatársai feladták volna. Az életerő, az élni akarás sohasem tűnt el sem a muravidéki magyarság, sem a szerkesztőség munkájából.

Ezen erőfeszítés nemcsak abban játszott nagy szerepet, hogy a magyar nyelv megmaradt a régióban, hanem hozzájárult egymás kultúrájának megismeréséhez és elfogadásához is. Közös feladatunk, hogy nyelvünkön keresztül kultúránkat és identitásunkat megőrizzük és átörökítsük a következő nemzedékeknek.

Ehhez a munkához kívánok Önöknek továbbra is jó egészséget, hitet, kitartást, megértő és segítő társakat Szlovéniában és Magyarországon egyaránt.

Sajtóiroda

2016. november 5.