Archívum

Archívum - 2018. május 8.


Házelnöki székfoglaló

Az Országgyűlés alakuló ülése

Mélyen tisztelt Köztársasági Elnök Úr, Miniszterelnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Honfitársaim!

Minden megválasztott képviselőtársam nevében köszönöm a magyar emberek bizalmát, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a következő négy évben lelkiismeretünk, legjobb tudásunk és az Alaptörvényre tett eskünk szerint az ő javukra munkálkodhassunk e ház falai között.

Köszönöm mindazon volt képviselőtársunk munkáját, akik közreműködtek abban, hogy a 2010 után elvégzett sikeres válságkezelést és az ország újjáépítését követően a 2014 és 2018 közötti időszak a rendszerváltozás kezdete óta eltelt majd három évtizedben példa nélküli emelkedést hozott Magyarország polgárai és családja számára.

Itt van a helye, hogy megköszönjem az Országgyűlés hivatala munkatársainak, hogy munkájukkal megfelelő körülményeket teremtettek a mi munkavégzésünk számára. Ezt kérjük tőlük a jövőben is.

A magam nevében pedig Önöknek köszönöm meg – tisztelt Képviselőtársaim – támogató szavazataikat, melyekkel az Országgyűlés elnökévé választottak.
Különös megtiszteltetés és nagy felelősség a feladat, amelyet az előttünk álló négy évre szólóan ismételten rám ruháztak.

Ötvenkilenc éves vagyok, harminc esztendeje léptem a politika világába.
Politikai közösségemnek és a választópolgároknak köszönhetően huszonnyolc esztendeje vagyok a szabadon választott Országgyűlés tagja; politikai közösségemmel együtt eddig mindösszesen tizenhat esztendőt voltunk ellenzékben és tizenkét esztendő során kormányoztunk; a Tisztelt Ház többségének bizalmából pedig nyolcadik esztendeje lehetek az Országgyűlés elnöke.

Mindezen tapasztalatok birtokában tisztelt Képviselőtársaim, azt ígérhetek, ami egyre inkább felértékelődik a politikában: kiszámíthatóságot.

Kiszámítható vagyok és maradok azon meggyőződésemben, hogy Magyarország felemelkedésének egyetlen útja a szuverén magyar népakaratban gyökerező parlamentáris demokrácia keretei között vezet, hogy hazánkban a politikai hatalom egyetlen legitim forrása a magyar választópolgárok közössége.

Kiszámítható vagyok és maradok azon cselekvésemben, mely arra irányul majd, hogy a szuverén magyar népakaratot a magam helyén minden körülmények között tiszteletben tartsam, érvényesítsem és oltalmazzam, és ugyanezt kérem és várom el minden képviselőtársamtól, legyenek akár kormánypártiak, akár ellenzékiek, akár nemzeti, akár nemzetközi elkötelezettségűek.

A parlamentáris demokráciának a XIX. században Kossuth Lajos által megfogalmazott eszmei alapvetése XXI. századunkban változatlanul érvényes: „Mindent a népért, mindent a nép által, semmit sem a népről a nép nélkül.”

Az elmúlt évek és az elmúlt hetek illetve órák történései ellenére maradok azon bizodalmamban, hogy a ma megalakuló Országgyűlés minden tagja osztozik ebben az alapvetésben, tiszteletben tartja a magyar népakaratot, és aláveti magát a parlamentáris demokrácia szabályainak.

Aki nem így tesz, az nem a vele szemben álló politikai erőnek árt, hanem Magyarországnak; én pedig azt ígérhetem Önöknek, hogy politikai közösségemmel együtt a Hazánkat és a magyar demokráciát minden körülmények között megvédjük.

Az előttünk álló törvényhozási ciklusra ajánlom mindannyiunk számára magatartási vezérfonalként Tisza István házelnök 1912-ben elmondott székfoglaló szavait „(…) biztosíthatom a T. Házat, hogy egy becsületes ember egész kötelességtudatával és egész felelősségérzetével fogok feladatom megoldásához”.

Isten segítse hazánkat és nemzetünket!

Sajtóiroda

2018. május 8.