Archívum

Archívum - 2021. szeptember 11.


Pohárköszöntő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyházi vendégei tiszteletére

Országház

 

A magyar nép nevében tisztelettel üdvözlöm az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jeles résztvevőit Európa egyik legbiztonságosabb országában, Magyarországon. Isten hozta Önöket az Országházban!


Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Őszentségét, I. Bartholomaios konstantinápolyi pátriárkát!


Kiemelt tisztelettel köszöntöm az eminenciás bíborosokat, a keleti egyházak pátriárkáit, a főtisztelendő érsek és püspök urakat, a tisztelendő atyákat, és minden kedves vendégünket!


E falak között, melyek általában a napi politikai vitákat látják és hallják – mert hiszen arra valók –, ritkán adatik meg, hogy a testvériség és az egyetértés ennyi elhivatott képviselője legyen egyszerre jelen. Remélem, hogy az Önök békét sugárzó szellemiségéből a következő nehéz hónapokra, a választási kampány közelgő idejére is marad majd itt valami számunkra.


Kellő alázattal mondom ezt, de híres történelmi példaképünkre, Szent László királyra tudok hivatkozni, aki Oderisius montecassinói bencés apáthoz írott levelét 1091-ben azzal kezdi, hogy bevallja, ő bizony egy bűnös ember, mert „a földi méltóság teendőit” – ma úgy mondanánk, a politikát – nem lehet gyarlóság nélkül előmozdítani. S ha ezzel egy szentként tisztelt uralkodó is így volt, akkor talán a mai politikus nemzedékek is remélhetnek némi megértést az egyházi vezetőktől…
Nagy öröm számunkra, hogy a világjárvány körülményei között, távoli országokból és földrészekről is sokan elzarándokoltak Budapestre, vállalva a fáradságot és a nehézségeket is. 


Tisztelettel üdvözlöm a szomszédos országokból érkezett egyházi vezetőket. Az ő jelenlétük azt tanúsítja, hogy a keresztény hit ma is összefogja térségünk nemzeteit, s erre a közös alapra érdemes – s ezért szükséges is – építenünk. Bízom benne, hogy ez is egyik gyümölcse lehet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak.


Az Országház épületében vagyunk, Magyarország Szent Koronájának kisugárzásában. Alaptörvényünk úgy fogalmaz, hogy a Szent Korona – „megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét”. Kifejezi mindazt, ami a magyar nemzet számára fontos: a keresztény hitet és az önrendelkező keresztény magyar államiságot. De a Szent Korona megjelenít még valamit, ami az Eucharisztikus Kongresszus szempontjából is fontos lehet: a Korona zománcképein mind latin, mind pedig görög nyelvű feliratok megtalálhatók, csodálatos módon egyesítve a Nyugat és a Kelet hagyományát. Ezt a magyarság a történelemben valamiképpen mindig is küldetésének érezte: hídnak lenni Kelet és Nyugat között.


Sokak nevében köszönetemet fejezem ki Erdő Péter bíboros úrnak, e Kongresszus házigazdájának azért az erőfeszítéséért, amellyel elősegítette, hogy ezen egyetemes testvéri összejövetel hozzájárulhasson az egyetértés erősítéséhez, nemcsak hazánkban, hanem térségünkben, Közép-Európában és szerte a nagyvilágban.


„Minden forrásom belőled fakad” – szól az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus üzenete.


Mi, magyarok, pontosan értjük ezt az üzenetet, hiszen Alaptörvényünkbe foglaltuk, hogy „a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra”. 
Mi, keresztény emberek a nagyvilágban napjainkban mindannyian epekedünk a tiszta forrásért, amely élteti lelkünket, hitünket és reményünket.
Szent László királyunk írta egykor: „hiszek abban, hogy szent férfiak imái nemegyszer segítették győzelemre gyenge karomat a pogányok ellen”. 
Szentséges Atya, eminenciás, boldogságos és főtisztelendő atyák! 


Napjainkban sátáni, sötét erők veszélyeztetik mindazt, amiben a keresztény ember hisz; veszélyeztetik a kereszténységre épülő civilizációnkat, szabadságunkat és emberi méltóságunkat. Az Önök imái, az Önök biztatása és példamutatása ezért sokat jelentenek számunkra, hogy ki-ki a maga rendelt helyén – mi, képviselők itt az Országházban – kellő lelki vértezettel állhassunk ellent e kihívásoknak, megerősítve keresztény hitünket, közösségeinket és Istentől rendelt hazánkat.
Isten áldja Önöket, és segítse szolgálatukat! 


Emelem poharam az 52. Nemzetközi Eucharisztikai Kongresszus sikerére!

Sajtóiroda

2021. szeptember 11.