Archívum

Archívum - 2021. október 18.


Kövér László beszéde a bosznia-hercegovinai parlamenti ikerintézményi (twinning) projekt záróeseményén

Szarajevó

Tisztelt Elnök Urak, Alelnök Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy örömömre szolgál, hogy ma a magyar Országgyűlés vezetésével immár a Bosznia-Hercegovina Parlamentjeiben sikeresen megvalósított harmadik ikerintézményi programot zárjuk le ünnepélyes körülmények között. 

A magyar Országgyűlésnek nagy megtiszteltetést jelentett, hogy ismételten bennünket bíztak meg a ikerintézményi program vezetésével, és különösen örülünk, hogy ezúttal két baráti és szomszédos ország, Ausztria és Horvátország parlamentjei is csatlakoztak hozzánk. Az ő részvételükkel egy olyan erős regionális konzorcium jött létre, amelynek minden tagja szoros kapcsolatokat ápol Bosznia-Hercegovinával, amely országok tapasztalatai tökéletesen kiegészítik egymást, és így együtt koherens megoldásokat tudtunk kínálni a bosznia-hercegovinai parlamentek számára. 

Az Unió bővítésének legelkötelezettebb, és Bosznia-Hercegovina csatlakozásának legerősebb támogatói fogtak össze, ami különleges lehetőséget biztosított a program sikeres lebonyolításához.

Régóta működünk együtt Önökkel, azt hiszem, mondhatjuk, hogy értjük az Önök problémáit, és ezt igyekeztünk bizonyítani is a közös munka során. Az elvégzett munka minden elemében tükrözte, hogy kifejezetten Bosznia-Hercegovina parlamentjei számára, az Önök sajátos rendszerére adaptált hatékony megoldásokat kerestük. Mi soha sem akartunk Önökre erőltetni semmi olyat, ami nem érdekük. Ezért olyan megoldásokat dolgoztunk ki, amelyek a mindennapi munkában megkönnyítik a felkészülést az európai integrációs kihívásokra, és megfelelnek Bosznia-Hercegovina érdekeinek.

Rendkívül sok kihívással kellett megküzdenünk az elmúlt két és fél évben – gondolok itt különösen a járványügyi helyzetre, de a politikai környezet sem volt egyszerű sem Bosznia-Hercegovinában, sem az Unióban. Ennek ellenére – véleményem szerint – az ikerintézményi program megvalósítása nagyszerűen haladt előre, mindent elvégeztünk, amit megígértünk. 

Szeretném kiemelni, hogy a munkatársaink által az Önök részére kidolgozott Prioritási Terv különösen fontos lépés az uniós tagjelölti státusz elérését szolgáló parlamenti feladatok megvalósításában. Azzal, hogy az Önök parlamentjeinek mindegyike hivatalos programjává tette a február 5-én a bosznia-hercegovinai parlamenti elnökök és alelnökök által jóváhagyott Tervet, ígéretes munka indulhatott el. A Prioritási Terv pontjainak lényege, hogy rendelkezzenek a csatlakozási folyamat megvalósításához szükséges parlamenti modellel. Ha ezeket végrehajtják, gyakorlatilag rendelkezésükre fog állni mindaz a parlamenti keret- és feltételrendszer, amivel készek lesznek megbirkózni a tagjelöltség során felmerülő csatlakozási feladatokkal. Remélem, hogy a jelenleg a döntéshozatalt nehezítő politikai akadályok elhárulhatnak, és így a Prioritási Terv teljes végrehajtásához szükséges döntéseket is meg tudják hozni. 

Nagyon örülök, hogy a projektben zajló közös munkában már részt vehettek a kantonális közgyűlések is. Munkatársaimtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy a kantonális közgyűlések különösen aktívak voltak, és a program támogató segítsége mellett fontos lépéseket tettek az egymással való rendszeres együttműködés irányában is, ami a számukra kidolgozott Közös Cselekvési Terv elfogadásával vált hivatalossá. Ilyen stratégiai anyag korábban nem volt, így az a kantonális közgyűlések együttműködésében mérföldkőnek tekinthető. Mindez hatékonyan járulhat hozzá az integrációs felkészüléssel kapcsolatos összetett feladatok sikeres teljesítéséhez, és egy nagyon ígéretes folyamatot indíthat el. 

Meggyőződésem, hogy a korábbi eredményekhez hasonlóan az újabb ikerintézményi program ismét fontos lendítőerőt tudott adni Bosznia-Hercegovina parlamentjei európai integrációs felkészüléséhez. Köszönjük a közös munkában résztvevő minden partnerünknek az építő jellegű együttműködést és támogatást! 

Kedves Kollégák! Hölgyeim és Uraim!

Magyarország kiemelten fontosnak tartja az Európai Unió bővítésének folytatását, és továbbra is elkötelezett támogatója a nyugat-balkáni térség mihamarabbi integrációjának. Ezért is voltunk jelen ebben a programban is. Meggyőződésünk, hogy Bosznia-Hercegovina helye és jövője Európában van, és e perspektívának nincs érdemi alternatívája. Az Európai Uniónak szüksége van Bosznia-Hercegovinára és a csatlakozásra váró többi dél-kelet-európai országra, miként az itt élő népek jövője szempontjából is – egyelőre – az Unió adhatja a legelőnyösebb létfeltételeket.
Mi, magyarok folytatni kívánjuk határozott fellépésünket az Európai Unió intézményeiben a bővítési folyamat felgyorsítása és ezen belül Bosznia-Hercegovina csatlakozási folyamatának előmozdítása érdekében. Meg kívánjuk győzni európai partnereinket, hogy az Unió adjon egyértelmű üzenetet, tegye világossá, hogy minden délkelet-európai államnak belátható időn belül helye lesz az Unióban. 

Ugyanakkor úgy gondolom, Bosznia-Hercegovina EU-csatlakozása csak elkötelezett hozzáállással lehet sikeres – úgy, hogy ha az itteni népek és vezetőik meg tudnak egyezni a szükséges irányokról, meghozzák a szükséges döntéseket, és végre is hajtják azokat. Szeretnék nagyon sok erőt kívánni Mindannyiuknak ahhoz, hogy ezt az elkötelezettséget fenn tudják tartani önmagukban és az Önök által vezetett közösségekben egyaránt. Kívánom, hogy képesek legyenek meghozni a szükséges kompromisszumokat, és hogy az Unióban is legyen meg az erő az Önök mihamarabbi befogadásához! 

Ránk a jövőben is bizton számíthatnak!

Sajtóiroda

2021. október 18.