Archívum

Archívum - 2024. április 22.


Felszólalás az uniós tagországok parlamenti elnökeinek konferenciáján

II. napirendi pont: Az Európai Unió megerősítése gazdasági és szociális szempontból: az EU új fiskális szabályai, valamint a Gazdasági és Monetáris Unió megerősítése a várható bővítéssel, szociális jogokkal, környezeti kihívásokkal és éghajlatváltozással összefüggésben - Spanyolország, Palma

Tisztelt Elnök Asszonyok és Elnök Urak! Tisztelt Konferencia!

Az elmúlt öt esztendőben az Európai Bizottság által diktált uniós politika az Európai Unió eddigi történetének legnagyobb kudarcát okozta, mert Európa az elmúlt öt esztendőben a világgazdasági versenyben súlyosan lemaradt a versenytársaihoz képest, az európai emberek többsége pedig rosszabbul él, mint öt esztendővel ezelőtt. 

Mi ennek az uniós kudarcnak a legfőbb oka, tisztelt Kollégák? Jeffrey Sachs hírneves amerikai közgazdász szerint „Brüsszelt az USA irányítja”. Én azonban ahhoz a bölcsességhez tartanám magam, mely szerint ott, ahol az emberi gyarlóság elegendő magyarázat, ott nem érdemes bonyolultabbat keresni. Az ennek megfelelő magyarázat szerint a kudarcok oka, hogy a brüsszeli bürokraták ideológiai válaszokat erőltetnek gazdasági kérdésekben.

Ha az atlanti szövetségesünk, az Amerikai Egyesült Államok olyan energia- és iparpolitikát folytat, amelyen egyoldalú előnyökre tesz szert európai szövetségeseivel szemben, akkor az Európai Unió miért nem képes válaszolni erre?

Azért – tisztelt Kollegák –, mert a jelenlegi brüsszeli uniós politikai elit teljességgel alkalmatlan a feladatára!
A zöld átállás a jelen és a jövő nagy kihívása, de egyben lehetősége is. Azok az országok lesznek a jövő nyertesei, amelyek gyorsan és ésszerűen hajtják végre. 

Azonban az Európai Unió gazdaságpolitikáját meghatározó brüsszeli bürokraták az elmúlt öt esztendőben súlyosan visszaéltek a klímavédelmi politikával, sokszor gazdasági szempontból abszurditásig víve azt, ezért egyre inkább érzékelhető, hogy a klímavédelmi célok és intézkedések társadalmi támogatottsága csökken, ami leglátványosabban az elmúlt hónapok európai gazdatüntetéseiben mutatkozott meg. Az európaiak számára élelmezési szuverenitást biztosító mezőgazdasági ágazatot nem csupán az Ukrajnából származó, kétes minőségű gabona és más termékek elfogadhatatlan dömpingje teszi tönkre, hanem a brüsszeli, zöldnek nevezett túlszabályozás is. 

Az elkövetkező időkben az Európai Unió az ideológiai felhőrégiókból csak akkor térhet vissza a gazdasági racionalitás talajára, ha figyelembe veszi a tagországok eltérő gazdasági fejlettségét, nemzeti sajátosságait, valamit a társadalom és az üzleti szféra teherbíró képességét, a versenyképességet, továbbá a lakosság és a vállalkozások érdekeit is. Végezetül pedig határozottan le kell szögeznünk, hogy elutasítjuk a közös hitelfelvételek kibontakozóban lévő gyakorlatát és a gazdasági kormányzás reformjának olyan értelmezését, amely valójában az EU további központosítását és az uniós bürokrácia hatalmának növelését szolgálja. Mindezek ugyanis nem az Európai Unió megerősítését, hanem további megosztását és gyengítését eredményezik. 

Tisztelt Kollégák! Egy sikeresebb és békésebb elkövetkező öt évet kívánok mindannyiunknak! 
 

Sajtóiroda

2024. április 22.